top of page

 

  • Ytterväggar och mellanbjälklag av underhållsfria lättklinkerbetongelement eller lättbetongblock

  • Taket av träkonstruktion med takstolar och balkar.

  • Bjälklaget/taket bärs upp av 2 pelare - slipper bärande mellanväggar. 
    Dessa kan i stället flyttas eller tas bort om du vill ändra planlösningen.
    Nästan lika flexibelt som i UnikaStenhus där inte ens pelare behövs.
    Förmodligen Sveriges mest flexibla hus

bottom of page