​Dessa modeller...

  • Ytterväggar och mellanbjälklag av underhållsfria lättklinkerbetongelement. Kan även muras med lättklinker/lättbetongblock

  • Taket av träkonstruktion med takstolar och balkar.

  • Bjälklaget/taket bärs upp av 2 pelare - slipper bärande mellanväggar som kan flyttas/tas bort om du vill ändra planlösningen. Nästan lika flexibelt som i UnikaStenhus där inte ens pelare behövs. Förmodligen Sveriges mest flexibla hus