top of page

Friggebodarna kan uppföras Platsbyggt eller med  prefabricerade element

Ritningar köps från oss. Se priser nedan.
1. Vid  platsbyggt ordnar köparen med Hantverkare, som köper in material alternativt köper själv in material och bygger.

2. Vid bygge med prefabricerade element tar köparen in offert från tillverkare av t ex  friggebodar/stugor, med våra ritningar som underlag.
    Tillverkaren får även använda andra tekniska lösningar och ansvara för dessa.

PRIS Ritningar

1. Skisser och Arkitektritningar skala 1:100 med standardmått för plan, sektion och tak:  10 000 kr + moms. Se exempel nedan
2. Arbets- och montageritningar 20 000 kr + moms. Se exempel nedan.

 

Ritningskopior ingår - även i form av pdf/dwg-filer. Priserna gäller för ritningsbeställningar under 2019.

PLATSBYGGT

 

TAK:

Shingel/bandplåt

Underlagspapp

Råspont

45x70 läkt - 70 luftspalt

Difföppen takduk

​45x170 Takbalkar,  170 isol

Ångbroms

Skiva

Glespanel

Gips
 

VÄGGAR:
Fasadmaterial

Luftning

Skiva

45x95 reglar, 95 isol

Ångbroms

Gips

GRUND:
Btg-platta på mark

eller

plintgrund. OBS nockhöjd ca 3,4 m.. Kräver då bygglov eller att den uppförs som Attefallsstuga.

Arkitektritning exempel

Ex A-ritning Kyoto.jpg

Detaljritning exempel (10-14 sidor)

Ex Montage-tillv ritn Kyoto.jpg
bottom of page