top of page

Campingstugorna, 10-12,9 m2 kan uppföras Platsbyggt eller med  prefabricerade element

Ritningar köps från oss. Se priser nedan.
1. Vid  platsbyggt ordnar köparen med hantverkare, som köper in allt material alternativt så bygger köparen själv.

2. Vid bygge med prefabricerade element tar köparen in offert från tillverkare av t ex  friggebodar/stugor, med våra ritningar som underlag.
   Tillverkaren får även använda andra tekniska lösningar och ansvara för dessa.

PRIS Ritningar campingstugor 10-12,9 m2

1. Skisser och Arkitektritningar skala 1:100 med standardmått för plan, sektion och tak:  10 000 kr + moms. Se exempel nedan
2. Arbets- och montageritningar 20 000 kr + moms. Se exempel nedan.
Priserna gäller för uppförande av en (1) stuga. Vid uppförande av flera stugor reduceras priset per stuga. Offert lämnas.

 

Ritningskopior ingår - även i form av pdf/dwg-filer.

Vi kan även rita med andra mått eller helt specialdesigna .

PLATSBYGGT

 

TAK:

Shingel/bandplåt

Underlagspapp

Råspont

45x70 läkt - 70 luftspalt

Difföppen takduk

​45x170 Takbalkar,  170 isol

Ångbroms

Skiva

Glespanel

Gips
 

VÄGGAR:
Fasadmaterial

Luftning

Skiva

45x95 reglar, 95 isol

Ångbroms

Gips

GRUND:
Btg-platta på mark

eller

plintgrund varvid byggnadshöjden blir lite högre.

Arkitektritning exempel

Ex A-ritning Kyoto.jpg

Detaljritning exempel (10-14 sidor)

Ex Montage-tillv ritn Kyoto.jpg
bottom of page