top of page

Torrång Arkitektkontor


Arkitektkontoret startades av arkitekt SAR/MSA Ola Torrång. Utbildad vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Efter examen i arkitektur arbetade han bland annat i Japan, där han inspirerades av enkelheten, flexibiliteten och samspelet med naturen i traditionell japansk arkitektur.

Arkitekt Torrång har även designat typhuset "Det Gåtfulla Huset" (och dess efterträdare "UnikaStenhus"). Ett åttakantigt hus, det första i sitt slag i Sverige, uppmärksammat i massmedia ända bort i Japan och Australien.

Kontoret kan sägas vara en pionjär inom utvecklingen av unika husmodeller med framtidsinriktade lösningar som fortfarande är unika. Som ett komplement till dessa hustyper har kontoret nu tagit fram campingstugor och bungalows.

Arkitekt Torrång har också formgivit Sveriges första miljösmarta smörkniv GåS.

.

bottom of page