top of page

Torrång Arkitektkontor
 

Startades 1973 av arkitekt SAR/MSA Ola Torrång. Utbildad arkitekt vid Chalmers Tekniska Högskola. Efter arkitektexamen arbetade han bl a  i Japan där han inspirerades av enkelheten, flexibiliteten och samspelet med naturen i den traditionella japanska arkitekturen.

 

År 1978 påbörjade han utvecklingen av en ny typ av småhus som byggde på dessa idéer kombinerat med svenska krav på energihushållning. 1980 byggdes ett första prototyphus. 1982 kom det första typhuset ”Det Gåtfulla Huset” - ett oktagonalt hus, det första i Sverige helt av betongelement, vilket uppmärksammades stort i massmedia både i Sverige och övriga världen. Idéerna förfinades och 1988 såg ”Det Sagolika Huset” dagens ljus. Hustypen heter numera UnikaStenhus - förmodligen Sveriges mest unika stenhus.

Kontoret kan sägas vara pionjär vad gäller utvecklingen av typhus med avancerade stommar av betongelement och med framsynta lösningar som idag, 30 år senare, fortfarande är helt  unika.

Som ett komplement till har kontoret nyligen tagit fram en  hustyp med liknande design och unika funktioner men med en stomme av Isotimber som visas här. Hustypen "Unika Doow" är än så länge inofficiell och erbjuds endast utvalda familjer.

bottom of page